Aparat koji remodeluje lice, vrat i dekolteThe Remodeling Face®

Širom otvoreno oko, izraženije jagodice, ublažene bore i jasno definisan oval lica, samo su neki od rezultata koji se postižu aparatom Remodeling Face®

 

Aparat Remodeling Face® primjenjuje vrhunsku bio-elektroterapiju u personalizovanim kozmetičkim tretmanima. Radi postizanja što boljih efekata, tretmani Biologique Recherche mogu se raditi u kombinaciji sa aparatom Remodeling Face®. Isključivo zahvaljujući stručnom znanju, dobrom poznavanju mišića lica, preciznim metodama rada i osjećaju za volumen i oblik mogu se maksimalno iskoristiti sve prednosti aparata Remodeling Face®

Napredni tretman primjenom dostignuća iz bioelektronike za personalizovanu njegu kože. Kombinacijom četiri struje postižu se odmah vidljivi i dugotrajni rezultati.

 

 

 

 

 

Aparat Remodeling Face® radi na principu 3 tipa električnih struja i jednog tipa radiotalasa (visoka frekvenca)

  • Galvanska struja.– Jednosmjerna kontinuirana struja koja pospješuje bioraspoloživost. Galvanska struja čisti i pročišćava epiderm stimulacijom saponifikacije masnih kiselina u sebumu (deskvamacija). Takođe pospješuje bioraspoloživost jonizujućih agenasa (jonizacija). Zahvaljujući svom vazomotornom dejstvu, mijenja prečnik kapilara i na taj način stimuliše mikrocirkulaciju.

Bolja cirkulacija u krvotoku i limfnom sistemu pobošljava i oksigenaciju čime koža dobija na tonusu i sjaju.

Koža izgleda glatko jer su odstranjene površinske izumrle ćelije.

Dublje i pliće bore su ublažene zahvaljujći prodiranju hidrosolubilnih supstanci.

  • Struja srednje frekvencije modulisana u struju niske frekvencije.– Ovu polarizovanu jednosmjernu struju koja ima miotonični efekat i efekat remodelovanja, proizvodi generator naizmjenične struje. Zahvaljujući brzim ponavljanjima i pulsacijama ova struja ne prouzrokuje zagrijavanje niti opekotine, a stimuliše mišiće lica. Strujom srednje frekvencije harmonično se radi na mišićima a koristi od ovakve dodatne stimulacije se uvećavaju sa svakom dodatnom seansom. Ovo je pravi fitnes tretman za lice!
  • Atermička impulsna struja visoke frekvencije.– Radio talas u opsegu od 3MHz do 30 MHz stimuliše funkcije epiderma i uspostavlja njihov balans. Sa strujom visoke frekvencije radi se na “dubljim nivoima” i to je faza tretmana kada se radi dinamizacija. Dopunjuje dejstvo galvanske struje i struje srednje frekvencije za efekat optimalne regeneracije.
  • Elektroporacija.– Impulsna struja visoke frekvencije kojom se postiže propustljivost gornjeg sloja epiderma i pospješuje prodiranje aktivnih sastojaka u ćelije stvaranjem većeg broja privremenih otvora na površini ćelija.

 

Tretmani aparatom Remodeling Face® su suptilna interakcija struja, seruma i epiderma

Remodeling Face® kombinuje moć električne struje sa snagom proizvoda Biologique Recherche čime se ojačava koža zahvaljujući stimulaciji ćelija epiderma.

Ove četiri struje mogu se primjenjivati ili pojedinačno ili kombinovano u čitavom spektru personalizovanih tretmana za sva stanja kože. Tako nastaje suptilna interakcija struja, seruma i epiderma. Precizno podešavanje parametara omogućava aktiviranje remodelovanja, kako na kutanom tako i na mišićnom nivou. Aparat Remodeling Face® i ekskluzivni proizvodi za njegu kože firme Biologique Recherche imaju komplementarno dejstvo i međusobno pojačavaju efekte.

 

Tretmani sa aparatom Remodeling Face® mogu se podijeliti u dvije faze.

1. Faza uspostavljanja balansa radi pripreme kože za bolju apsorpciju seruma za njegu kože

Prvi korak u svakom tretmanu Biologique Recherche jeste uspostavljanje balansa na nivou epiderma. To se postiže upotrebom najprije mlijeka za čišćenje, zatim Losiona P50 i maski. Nanošenje maske može se kombinovati sa elektrostimulacijom pomoću aparata Remodeling Face®. Ovo je ključni momenat u pripremnoj fazi tretmana aparatom Remodeling Face®.

Izbor maski zavisi od stepena hidriranosti kože, tonusa mišića koje treba tretirati, debljine kože i konkretnih problema, kao što je lučenje sebuma, alergijska osjetljivost, itd.

2. Faza njege: aktivacija seruma pomoću struja na epidermalnom “interfejsu”

Zahvaljujući fazi u kojoj je uspostavljen balans, koža je spremna da primi autentične serume i pojedine ciljane serume i/ili završne serume. Polipeptidi i proteini iz autentičnih seruma su amfoterne supstance koje mogu reagovati i kao kiseline i kao baze. Pod dejstvom električnog polja koje stvara aparat Remodeling Face®, ovi naelektrisani molekuli kreću se ili ka pozitivnom ili ka negativnom polu elektroda. Molekuli rastvorljivi u serumima su preveliki da bi omogućili ovim supstancama da prodru ali električno polje i promjena u pH vrijednosti na određenom mjestu na epidermu pospješuju bioraspoloživost prisutnih peptida i polipeptida.

 

Efekti tretmana aparatom Remodeling Face®

Aparatom Remodeling Face postiže se remodelovanje lica, vrata i dekoltea sa efikasnim dejstvom na teksturu i volumen. Pomaže da se smanje podočnjaci i tonifikuje kapke tako da oči djeluju otvorenije. Poboljšava kvalitet epiderma i tonus mišića. Efekat liftinga je nevjerovatan, momentalno vidljiv i dugotrajan. Revitalizacija epiderma je vidljiva već poslije prvog tretmana.

Služi i kao priprema kožnog tkiva za hirurške estetske intervencije i poboljšava postoperativne rezultate.

Pospješuje prodiranje i raspoloživost odabranih aktivnih hidrosolubilnih sastojaka tako što privremeno smanjuje otpor rožastog sloja (stratum corneum) i stvara veći broj privremenih otvora na površini ćelija.

Kontraindikacije

Aparat Remodeling Face® ne smije se koristiti u sljedećim slučajevima: pejsmejker, trudnoća, febrilna stanja, povišena temperatura, potvrđena dijagnoza karcinoma.  Ne preporučuje se ni lokalna primjena aparata u slučaju infekcija zuba, usta ili kože, ozljeda na koži, ukoliko postoje implanti u blizini jagodica i očiju, ukoliko je ubrizgan botoks i aplikovani fileri.

 

Više o tretmanima pročitajte OVDJE.